Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Kubec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzwyczajne łagodzenie kary Zbigniew Kubec s. 13-24
Pojęcie "funkcji związanej ze szczególną odpowiedzialnością" Zbigniew Kubec s. 20-33
O niektórych instytucjach w projekcie kodeksu karnego : (warunkowe umorzenie, poszerzona obrona i bójka) Zbigniew Kubec s. 42-54
Wymiar kary w projekcie kodeksu karnego Zbigniew Kubec s. 45-50
O nadzwyczajnym złagodzeniu kary Zbigniew Kubec s. 52-54
Skutki procesowe nieobecności obrońcy oskarżonego na części rozprawy Zbigniew Kubec s. 59-64
"Bójka i pobicie (Problemy dogmatyki prawa, kryminologii i kryminalistyki)", Z. Kubec, B. Hołyst, Warszawa 1962 : [recenzja] Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kubec (aut. dzieła rec.) s. 62-63