Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zespole FAS. Z prof. UKSW, dr hab. Marią Ryś – Kierownikiem Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień rozmawiają Agnieszka Kubiak i Marta Sobocińska Agnieszka Kubiak Maria Ryś Marta Sobocińska s. 145-149