Znaleziono 4 artykuły

Henryk Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraków, ul. Spadzista. Stanowisko B Janusz K. Kozłowski Henryk Kubiak Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 12-13
Dyskusja nad referatem Stefana Witolda Alexandrowicza "Starunia jako symbol aktywności badawczej Polskiej Akademii Umiejętności" Tadeusz Gerlach Kazimierz Kowalski Henryk Kubiak s. 87-89
Dyskusja nad referatem Stefana Witolda Alexandrowicza "Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni" Adam Kotarba Henryk Kubiak Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 215-216
Kraków - ul. Spadzista. Stanowisko B Janusz K. Kozłowski Henryk Kubiak Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 279