Znaleziono 4 artykuły

Leszek Kubicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Z okazji trzydziestolecia wznowienia wydawania... : list gratulacyjny od Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Państwo i Prawo"] Leszek Kubicki s. 7
Kara ograniczenia wolności w świetle doświadczeń pierwszego trzylecia Leszek Kubicki s. 54-67
"Przestępstwa dokonane przez zaniechanie — Zagadnienia podstawowe", Leszek Kubicki, Warszawa 1975 : [recenzja] Władysław Sieracki Leszek Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 76-83
"Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego", L. Kubicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leszek Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 106-107