Znaleziono 10 artykułów

Irena Kucharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Irena Kucharska s. 268-271
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Irena Kucharska s. 292-295
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN w dniu 27 maja 1955 Irena Kucharska s. 300-303
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN, 24-25 X 1955 Irena Kucharska s. 303-313
Posiedzenie Rady Naukowej IBL Irena Kucharska s. 348-354
Posiedzenie Rady Naukowej IBL, 27-28 VI 1955 Irena Kucharska s. 590-591
Sprawozdanie z działalności naukowobadawczej IBL PAN za rok 1955 Irena Kucharska s. 611-636
Sprawozdanie z działalności naukowobadawczej IBL PAN za rok 1954 Irena Kucharska s. 632-651
Szkoleniowy kurs metodologiczny Irena Kucharska s. 676-677
Dyskusja w Polskiej Akademii Nauk nad pracą Instytutu Badań Literackich Irena Kucharska s. 713-722