Znaleziono 5 artykułów

Gerard Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski", t. 2: "(869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne", układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie", przekł. i komentarz Janusz Trupinda, Malbork 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Janusz Trupinda (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat", red. Wojciech Peltz, Jarosław Dudek, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Jarosław Dudek (aut. dzieła rec.) Wojciech Peltz (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Śląski tygiel : studia z dziejów polskiego średniowiecza", Marek Cetwiński, Częstochowa 2001 : [recenzja] Gerard Kucharski Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce", Urszula Świderska, Zielona Góra 2001 : [recenzja] Gerard Kucharski Urszula Świderska (aut. dzieła rec.) s. 190-191