Znaleziono 1 artykuł

Jan Kucharzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura dotycząca prasy polskiej. Notatki krytyczno-bibliograficzne", St. T. Jarkowski, Warszawa 1911 ; "Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX : w Królestwie, na Litwie, Rusi, oraz na emigracyi", Jan Kucharzewski, Kraków 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław T. Jarkowski (aut. dzieła rec.) Jan Kucharzewski (aut. dzieła rec.) s. 362-363