Znaleziono 8 artykułów

Stefan K. Kuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orzeł Biały i barwy biało-czerwone w polskich powstaniach narodowych XIX wieku Stefan K. Kuczyński s. 37-55
Aleksander Gieysztor i nauki dające poznawać źródła historyczne Stefan K. Kuczyński s. 152, 51-60
VII Międzynarodowe kolokwium heraldyczne (Cáceres 30 IX-4 X 1991) Stefan K. Kuczyński s. 152-153
"Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku", wyd. Przemysław Nowak i Piotr Pokora (z przedmową Stefana K. Kuczyńskiego), Poznań 2004 : [recenzja] Jan Tęgowski Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Przemysław Nowak (aut. dzieła rec.) Piotr Pokora (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"XVI-XVIII amžiaus knygų grafika : Herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose", Jolita Liškievičiene, Vilnius 1998; "Mážosios literatūros formos XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystes spaudiniuose", Egle Patiejūniene, Vilnius 1998 : [recenzja] Stefan K. Kuczyński Jolita Liškievičiene (aut. dzieła rec.) Egle Patiejūniene (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Specjalnyje istoriczeskie discipliny : uczebnoje posobie", red. M. M. Krom, Sankt-Peterburg 2003 : [recenzja] Stefan K. Kuczyński M. M. Krom (aut. dzieła rec.) s. 228
Polskie Towarzystwo Heraldyczne : nagroda im. Adama Heymowskiego Sławomir Górzyński Stefan K. Kuczyński s. 586
"Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego i Stanisława Suchodolskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Marian Dygo Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 832-833