Znaleziono 7 artykułów

Izabela Kudelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesna edukacja, czyli nowe formy kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 293-301
Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 325-335
Wykorzystanie języka UML do modelowania procesów w obszarze magazynowania Izabela Kudelska Adam Radecki s. 349-358
Zastosowanie nowoczesnych technologii w magazynie Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 361-369
Wykorzystanie gier symulacyjnych w rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych studentów uczelni technicznych Izabela Kudelska Katarzyna Ragin-Skorecka s. 375-388
Automatyczna identyfikacja w elektronicznej gospodarce Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 655-661
Internetowe giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki Izabela Kudelska Adam Radecki s. 682-691