Znaleziono 2 artykuły

Dorota Kuder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009 Dorota Kuder s. 481-491
Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej Dorota Kuder Adrian Solek s. 773-788