Znaleziono 7 artykułów

Agnieszka Kujawińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 59-68
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce Marta Grabowska Agnieszka Kujawińska s. 189-197
Narzędzia informatyczne ułatwiające akwizycję oraz analizę danych w małych i średnich przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska s. 205-212
Ocena stanu procesu wytwarzania jako przykład wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie Adam Hamrol Agnieszka Kujawińska Maria Piłacińska Michał Rogalewicz s. 297-304
Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : wyniki badań Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 403-412
Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : (wyniki badań) Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 407-414
Statystyczna ocena procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 431-439