Znaleziono 5 artykułów

Leszek Kuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopismo "La Pologne" jako nieoficjalny organ prasowy obozu politycznego ks. A. J. Czartoryskiego (1848-1851) Leszek Kuk s. 43-47
„Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa”, red. Walter Leitsch, Maria Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989 : [recenzja] Leszek Kuk Walter Leitsch (aut. dzieła rec.) Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Il Primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell'epoca: la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski Kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2013 : [recenzja] Waldemar W. Żurek Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Czasopismo >>La Pologne<< jako nieoficjalny organ prasowy obozu politycznego ks. A.J.Czartoryskiego (1848-1851)", Leszek Kuk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) s. 317
"Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 411-415