Znaleziono 10 artykułów

Daniel Kukla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja i rynek pracy w dobie globalizacji Daniel Kukla s. 59-72
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania doradztwa zawodowego w systemie edukacji Daniel Kukla s. 77-87
Pedagogika pracy w konstelacji krajowych ram kwalifikacji Daniel Kukla s. 157-163
Doradztwo zawodowe jako atrybut w procesie wkraczania współczesnej młodzieży na rynek pracy Wioleta Duda Daniel Kukla s. 167-191
"Komunikacja w doradztwie zawodowym", pod red. nauk. Daniela Kukli, Radom 2008 : [recenzja] Jan Mielżyński Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary", red. Daniel Kukla, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Solak Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji", Daniel Kukla, Warszawa 2010 : [recenzja] Monika Czerw Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości", red. Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Daniel Kukla Ryszard Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 273-274
Absolwent na rynku pracy : między oczekiwaniami a wyzwaniami Daniel Kukla s. 293-302
"Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy", Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Daniel Kukla Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 311-314