Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Kulesza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reperacje długich i wąskich ubytków płótna w obrazach Andrzej Kulesza s. 77-79
Propozycja nowych krosien malarskich Andrzej Kulesza s. 169-177
Ochrona cmentarzy w Polsce w świetle przepisów Kościoła rzymskokatolickiego Andrzej Kulesza s. 291-293
"Opłakiwanie Chrystusa" - przykład nietypowego rozwiązania estetyczno-konserwatorskiego Andrzej Kulesza s. 322-327
Rozwój krosien malarskich w XIX i XX wieku i ich wpływ na stan zachowania obrazów Andrzej Kulesza s. 375-394