Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Kuligowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategoria słowotwórcza w strukturalizmie i w językoznawstwie kognitywnym : (na przykładzie kategorii nomina attributiva i nomina instrumenti) Katarzyna Kuligowska s. 65-75
Семантика и сочетаемость польских и русских имен прилагательных с суффиксом "-liw-"/"-лив-" = Semantics and valence of Polish and Russian adjectives with the suffix "-liw-" Katarzyna Kuligowska s. 189-195
Złożone nazwy środków czynności we współczesnym języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty Katarzyna Kuligowska s. 361-369