Znaleziono 3 artykuły

Barbara Kunicka-Michalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie Barbara Kunicka-Michalska s. 41-49
Przeciw instytucji poręczenia przy warunkowym umorzeniu Barbara Kunicka-Michalska s. 52-59
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165