Znaleziono 3 artykuły

Aleksander Kunicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeniesienie własności w projekcie kodeksu cywilnego (art. 153-156) Aleksander Kunicki s. 23-33
Uwłaszczenie współmałżonka spadkodawcy z mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26.X.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Aleksander Kunicki s. 36-45
Uznanie sprekludowanej wierzytelności Aleksander Kunicki s. 56-60