Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Kunikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz społeczności lokalnych Stanisław Kunikowski s. 20-23
"Społeczny ruch naukowy w Polsce : historia i przyszłość", Zbigniew Kruszewski, Stanisław Kunikowski, Andrzej Kansy, Tadeusz Majsterkiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Andrzej Kansy Damian Kasprzyk Zbigniew Kruszewski Stanisław Kunikowski Tadeusz Majsterkiewicz s. 45-48
Społeczny ruch naukowy i kulturalny we Włocławku w latach 1945-1989 Stanisław Kunikowski s. 314-328