Znaleziono 11 artykułów

Józef Kupny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Józef Kupny s. 43-60
Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła Józef Kupny s. 45-55
Problematyka społeczno-moralna w katechezie narodowej Jana Pawła II : Druga pielgrzymka do Polski Józef Kupny s. 51-64
Kościół polski wobec bezrobotnych Józef Kupny s. 55-65
Katolicka nauka społeczna w wyższych seminariach duchownych i fakultetach teologicznych Józef Kupny s. 75-85
Kościół w służbie przedsiębiorczości : dyskusja panelowa Janusz Gumularz Ryszard Krupa Józef Kupny Władysław Majkowski Marian Radwan Krzysztof Rola Marek Świeży s. 87-106
Mitbestimmung im Kleinunternehmen Józef Kupny s. 137-148
L'ethos slesiano di lavoro e la ristrutturazione dell'economia Józef Kupny s. 171-178
L’ethos slesiano di lavoro e la ristrutturazione dell’economia Józef Kupny s. 171-178
"Filozofia czasu próby", Andrzej Grzegorczyk, Paris 1979 : [recenzja] Józef Kupny Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 343-346
Prof. dr hab. Kondziela Joachim (1932-1992) : Szkic biograficzny Józef Kupny s. 348-350