Znaleziono 5 artykułów

Marta Kurkowska-Budzan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
On the Fieldwork in Oral History Research Marta Kurkowska-Budzan s. 7-19
Informator, świadek historii, narrator : kilka wątków epistemologicznych i etycznych "oral history" Marta Kurkowska-Budzan s. 9-34
Historia mówiona w Polsce : głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current research Areas, Challenges and specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.) Piotr Filipkowski Marcin Jarząbek Marta Kurkowska-Budzan Anna Wylegała s. 293-296
Ciąg dalszy, jeszcze bardziej dramatyczny... Marta Kurkowska-Budzan s. 300-304
"Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości", Marta Kurkowska-Budzan, Kraków 2009 : [recenzja] Joanna Kalicka Marta Kurkowska-Budzan (aut. dzieła rec.) s. 521-527