Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Kuroczycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O wzajemnym oddziaływaniu języka rosyjskiego i innych języków narodów Związku Radzieckiego Tadeusz Kuroczycki s. 93-103
Uwagi o radzieckiej szkole przekładu Tadeusz Kuroczycki s. 97-104
Zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej Tadeusz Kuroczycki Wojciech Ryszard Rzepka s. 107-115
Zwodnicze ekwiwalenty leksykalne jako problem praktyki translatorskiej : na przykładzie polskiego tłumaczenia "Anny Kareniny" L. N. Tołstoja Tadeusz Kuroczycki s. 127-140
Wpływy języka rosyjskiego na system gramatyczny polszczyzny XIX i początków XX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych Tadeusz Kuroczycki Wojciech Ryszard Rzepka s. 135-163
"Niektóre właściwości struktury syntaktycznej monologu wewnętrznego w >>Annie Kareninie<< i jej przekładzie na język polski", Tadeusz Kuroczycki, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kuroczycki (aut. dzieła rec.) s. 195