Znaleziono 5 artykułów

Maria Kurowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie kredytu technologicznego Maria Kurowska s. 85-93
Bariery we wdrażaniu innowacji w MSP Maria Kurowska s. 198-204
Kredyt technologiczny a innowacyjność MMSP Maria Kurowska s. 253-261
Innowacyjne przedsiębiorstwa eksportujące Maria Kurowska s. 293-301
Innowacyjność polskich MSP na tle wybranych problemów firm eksportujących Maria Kurowska s. 791-798
    Zacytuj
  • Udostępnij