Znaleziono 67 artykułów

Irena Kutyłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tyszowce, woj. zamojskie Leszek Gajewski Irena Kutyłowska s. 72
Lublin - Stare Miasto, AZP 77-81/- Irena Kutyłowska s. 76-77
Leszczyna, st. 1, gm. Urzędów, woj. lubelskie, AZP 82-78/1 Irena Kutyłowska Grzegorz Mączka Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 96-97
Wojciechów, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 78-78/- Irena Kutyłowska s. 101-102
Wojciechów, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 78-78/- Irena Kutyłowska s. 107-108
Chełm, st. 19, AZP 80-90/- Dariusz Banach Andrzej Bronicki Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska s. 107
Średniowieczna i nowożytna faza umocnień wojciechowskiego fortalicjum Irena Kutyłowska s. 117-118
Jurów, gm. Jarczków, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 127
Wojciechów, fortalicjum, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 77-78/- lub 78-78/- Irena Kutyłowska s. 128
Nieznane materiały źródłowe do dziejów Wąwolnicy z badań w 2000 roku Irena Kutyłowska s. 129-141
Wojciechów, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 78-78/- Irena Kutyłowska s. 130
Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie, st. 11/50 Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska-Kogucik s. 140
Puławy - Włostowice. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 142-143
Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie, st. 13/52 Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska-Koguciuk s. 152
Wyniki badań ratowniczych grodziska w Jurowie, woj. zamojskie Irena Kutyłowska s. 157-158
Motycz, woj. lubelskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 160-161
Osada rzemieślnicza w Czermnie Kolonii, stan. nr 3, woj. zamojskie Irena Kutyłowska s. 167-170
Motycz, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 168
Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne na Wzgórzu Staromiejskim w Lublinie Irena Kutyłowska s. 173-180
Nowe dane do badań nad początkami Wąwolnicy i jego murowanej świątyni p.w. św. Wojciecha pozyskane podczas nadzorów archeologicnzych w 1999 r. Irena Kutyłowska s. 173-180
Chełm - Bieławin. Stanowiska I i II Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska s. 179-180
Lublin, ul. Kalinowszczyzna. Wzgórze zwane "Grodzisko" Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 180
"Okopek" w Zalesiu, woj. lubelskie - fortalicjum z XVII wieku Irena Kutyłowska s. 186-187
Sprawozdanie z badań sondażowych na wzgórzu zamkowym w Łęcznej - Podzamczu Irena Kutyłowska Jolana Michalak-Ścibor s. 188-189
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie. Wodociąg Irena Kutyłowska s. 188-189
Jurów, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-92 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 189
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zamość - Zamczysko Irena Kutyłowska s. 191
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 196-197
Stołpie, gm. Nowosiółki, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Irena Kutyłowska s. 198-199
Zamość. Dzielnica - Zamczysko Irena Kutyłowska s. 200-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chełm, ul. Czarnieckiego 8, st. 144, AZP 80-90/5 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 201-202
Poszukiwania zasięgu łęczyńskiego zamku na tzw. Podzamczu - stan. 2 w Łęcznej, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 209-212
Lublin, ul. Sienna. Wzgórze "Grodzisko" Irena Kutyłowska s. 211-212
Podziemne korytarze w Śródmieściu Lublina Irena Kutyłowska s. 213-214
Motycz, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 213-214
Jurów, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 95-952/1 Ewa Banasiewicz Irena Kutyłowska s. 214
Chodlik, pow. Opole Lubelskie Aleksander Gardawski Irena Kutyłowska s. 222-223
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 230-231
Wronowice - Doliwo, gm. Turkowice, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 231-232
Puławy, woj. lubelskie, rezydencja Czartoryskich Irena Kutyłowska s. 232
Stołpie, gm. Nowosiółki, woj. chełmskie. Stanowiska I i IA Irena Kutyłowska s. 235-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zamość - Zamczysko, woj. zamojskie Irena Kutyłowska s. 236-237
Stołpie, st. 1, gm. Chełm, woj. chełmskie, AZP 79-89/- Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 238-239
Zamość - Zamczysko Irena Kutyłowska s. 241
Chełm, ul. Bieławińska, st. 145, AZP 79-90/23 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 250
Chełm-Bieławin, st. 1/2, AZP 79-90/13 Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 250
Średniowieczne miasto Wąwolnica w świetle źródeł archeologicznych i pisanych Irena Kutyłowska s. 253-258
Lublin - Stare Miasto, ul. Złota 2 Irena Kutyłowska s. 257
Lublin - Stare Miasto Irena Kutyłowska s. 257
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska s. 257
Dąbrówka Starzeńska, pow. Brzozów Irena Kutyłowska s. 258
Posadów, pow. Tomaszów Lubelski Irena Kutyłowska s. 264
Zamość Andrzej Hunicz Irena Kutyłowska s. 265-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stołpie, gm. Nowosiółki, woj. chełmskie Irena Kutyłowska s. 268-269
Szczebrzeszyn, woj. zamojskie Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 269-270
Lublin - Stare Miasto, ul. Grodzka 3 Irena Kutyłowska s. 291-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lublin - Stare Miasto Irena Kutyłowska s. 292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemyśl Irena Kutyłowska s. 295
Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5, st. 101, gm. loco, woj. chełmskie, AZP 83-87/- Stanisław Gołub Irena Kutyłowska s. 299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Łęczna-Podzamcze, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 76-84/1 Irena Kutyłowska s. 301-302
Zamość. Dzielnica - Zamczysko Irena Kutyłowska s. 304-305
Zalesie-"Okopek", gm. Wilkołaz, woj. lubelskie, AZP 82-78/- Irena Kutyłowska s. 316
Chełm Lubelski Irena Kutyłowska Wiktor Zin s. 333
Prilep - Warosz. Macedonia Boško Babič Irena Kutyłowska s. 341-342
Zamość - m. Władysław Grabski Irena Kutyłowska Wiktor Zin s. 408