Znaleziono 8 artykułów

Anna Kwaśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów Anna Kwaśniewska s. 15-27
Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych Pomorza Anna Kwaśniewska s. 41-56
Antoni Pieper i jego spuścizna Anna Kwaśniewska s. 137-145
Wstęp do artykułu Adama Fischera "Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii" Anna Kwaśniewska s. 197-202
"Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 r.", Anna Kwaśniewska, Gdańsk 2006 : [recenzja] Tadeusz Sadkowski Anna Kwaśniewska (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Zagrożona tożsamość? : problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii", red. Anna Nadolska-Styczyńska, Wrocław-Łódź 2005 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Anna Nadolska-Styczyńska (aut. dzieła rec.) s. 349-353
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Język, przestrzeń, pochodzenie : analiza tożsamości kaszubskiej", Monika Mazurek, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Monika Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 424-427