Znaleziono 1 artykuł

Ligia Kwiatkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Blaski i cienie ochrony zabytków – wybrane zagadnienia : dbałość o wnętrze sakralne warunkiem dobrego stanu zachowania obiektów Ligia Kwiatkowska s. 73-86