Znaleziono 29 artykułów

Jerzy Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat-światło w poezji Przybosia Jerzy Kwiatkowski s. 3-29
Miejsce Miłosza w literaturze polskiej Jerzy Kwiatkowski s. 5-26
O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki Jerzy Kwiatkowski s. 35-54
Kazimierz Wyka Jerzy Kwiatkowski s. 78-82
Names for Simplicity Jerzy Kwiatkowski Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 89-100
Iwaszkiewicza księga przemian Jerzy Kwiatkowski s. 139-176
"Start. O wczesnej poezji Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 164
"O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki", Jerzy Kwiatkowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wspólnota poetycka - klasycyzm", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Świat poetycki Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"O pisarstwie Stanisława Pigonia. Rekonesans", Jerzy Kwiatkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Kwiatkowski s. 193
"Notatki o poezji i krytyce", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Rodé Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Koła czasu", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Klucze do wyobraźni. Wyd. 2 poszerz.", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Model wielkiej przygody. O >>Europie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Literatura dwudziestolecia", Jerzy Kwiatkowski, noty biograficzne i wskazówki biograficzne oprac. Jan Wojnarowski, indeks: Zofia Lewinówna, Warszawa 1990 : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jan Wojnarowski (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Szkice do portretów", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 133, 3 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Miejsce Miłosza w literaturze polskiej", Jerzy Kwiatkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 319
"Wybór wierszy", Maria Pawlikwska-Jasnorzewska, opracował Jerzy Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 194, ss. CXIV, 290 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
Przed II Kongresem Nauki Polskiej : przegląd badań nad literaturą polska ostatniego półwiecza : badania nad poezją dwudziestolecia międzywojennego w latach 1945-1972 Jerzy Kwiatkowski s. 347-365
"Biblioteka Poezji Młodej Polski" [seria wydawnicza], pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej i Jerzego Kwiatkowskiego : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 392-400
Rimbaudyzm Iwaszkiewicza Jerzy Kwiatkowski s. 393-421
"Poznanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety", pod red. Jerzego Kwiatkowskiego, Kraków-Wrocław 1985 : [recenzja] Magdalena Lubelska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"U podstaw liryki Leopolda Staffa", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żołkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 17, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 286, 6 nlb. : [recenzja] Danuta Zamącińska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 396-404
Odpowiedź mojemu monografiście Jerzy Kwiatkowski s. 405-408
W sprawie recenzji "Wyboru poezji" M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Jerzy Kwiatkowski s. 435-436
"Utwory zebrane", Krzysztof Kamil Baczyński, opracowali Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. LXIV, 1079 + 15 wklejek ilustracyjnych; "Krzysztof Kamil Baczyński. (1921-1944)", Kazimierz Wyka, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 132, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Kwiatkowski Maria Podraza-Kwiatkowska Krzysztof Kamil Baczyński (aut. dzieła rec.) Aniela Kmita-Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 583-603
"Z problemów literatury polskiej XX wieku", księga zbiorowa, komitet redakcyjny: Stefan Żółkiewski, Henryk Wolpe, Henryk Markiewicz, t. 1: "Młoda Polska", redaktorzy: Jerzy Kwiatkowski, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 2: "Literatura międzywojenna", redakorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa; t. 3: "Literatura Polski Ludowej", redaktorzy: Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, indeks zestawiła Krystyna Najderowa, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instyutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 548, 4 nlb.; 494, 2 nlb.; 442, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Najderowa (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Henryk Wolpe (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 586-595