Znaleziono 10 artykułów

Maciej Józef Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojciec Polskiego Radia. Cz. 1 Maciej Józef Kwiatkowski s. 37-58
"Tu Polskie Radio Warszawa...", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Ojciec Polskiego Radia. Cz. 2 Maciej Józef Kwiatkowski s. 99-120
"Polskie Radio w konspiracji 1939-1944", Maciej J. Kwiatkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 104-108
"Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Habielski Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Narodziny Polskiego Radia : radiofonia w Polsce w latach 1918-1929", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
Stan i perspektywy badań nad historią polskiej radiofonii w związku z sześćdziesięcioleciem Polskiego Radia Maciej Józef Kwiatkowski s. 131-141
"Mikrofon i polityka : z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960", Jerzy Myśliński, Warszawa 1990 : [recenzja] Maciej Józef Kwiatkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 143-152
"Płaskorzeźby dyletanta", Zdzisław Nardelli., Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Józef Kwiatkowski Zdzisław Nardelli (aut. dzieła rec.) s. 162-167
">>Ojciec polskiego radia<<. Cz.II",Maciej Józef Kwiatkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 252