Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obsługa prawna jednostek uspołecznionych Wojciech Kwiatkowski s. 49-53
Federalne prawo łaski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Wojciech Kwiatkowski s. 71-94
Zmiana warunków pracy lub płacy a porozumienie stron Wojciech Kwiatkowski s. 92-96
Zagadnienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki Wojciech Kwiatkowski s. 115-150
Prawo łaski na poziomie stanowym w USA Wojciech Kwiatkowski s. 153-188
Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych jako pierwowzór Systemu Rezerwy Federalnej Wojciech Kwiatkowski s. 171-189
Instytucjonalna i kompetencyjna ewolucja Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w XX wieku Wojciech Kwiatkowski s. 275-304