Znaleziono 3 artykuły

Antoni Kwieciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sanctuarium Apostolorum in catacumbas w Rzymie w świetle wykopalisk", Antoni Kwieciński, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Antoni Kwieciński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Trophaea" Piotra i Pawła Apostołów w Rzymie według najdawniejszych dokumentów historyczno-archeologicznych Antoni Kwieciński s. 268-320
Czy najdawniejszy wizerunek Bogarodzicy Marii? Antoni Kwieciński s. 335-359