Znaleziono 12 artykułów

Władysław Kwiecień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy zanieczyszczenia naturalnego środowiska agroekologicznego Władysław Kwiecień s. 1-15
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec Władysław Kwiecień s. 13-33
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej Władysław Kwiecień s. 13-32
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce Władysław Kwiecień s. 29-52
Statystyczna estymacja poziomu plonów Władysław Kwiecień s. 41-92
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym Władysław Kwiecień s. 57-71
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysławianych : na przykładzie Nowej Huty Władysław Kwiecień s. 147-184
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym Władysław Kwiecień s. 155-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy Władysław Kwiecień s. 171-196
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej Władysław Kwiecień s. 187-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii Władysław Kwiecień s. 189-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu Władysław Kwiecień s. 205-230
  Zacytuj
 • Udostępnij