Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Kwilecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski Andrzej Staniszewski Z. Bigorajska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dulczewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 85-89
Informacja o pracach Sekcji Socjograficznej Instytutu Zachodniego w Poznaniu Andrzej Kwilecki s. 139-140
"Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Zachodnich w świetle pamiętników nauczycieli-osadników", Andrzej Kwilecki, Poznań 1960 : [recenzja] Zbigniew Tyszka Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji", Andrzej Kwilecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 271-273