Znaleziono 1 artykuł

Karl Löwith

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Moderner Atheismus und Moral", Karl Löwith, Heinz Flügel, Jules Girardi, Freiburg i. Br. 1968 : [recenzja] Zygmunt Perz Heinz Flügel (aut. dzieła rec.) Jules Girardi (aut. dzieła rec.) Karl Löwith (aut. dzieła rec.) s. 211