Znaleziono 24 artykuły

J. L.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
III Międzynarodowa Konferencja Procedury Cywilnej Krajów Socjalistycznych J. L. s. 108-111
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany organizacyjne w ośrodku socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego J. L. s. 148-149
Materiały socjologiczne J. L. s. 457-459
"Bolszewik" J. L. s. 532-538
"Sowietskaja Etnografija" (Radziecka etnografia), wyd. Akademia Nauk Z.S.R.R., red. odp. S. P. Tołstow, kwartalnik J. L. s. 538-540
"Mirowoje Choziajstwo i Mirowaja Politika" (Światowa gospodarka i światowa polityka), wyd. Instytut Światowej Gospodarki i Światowej Polityki Akademii Nauk Z.S.R.R., Moskwa, red. odp. E. S.Warga, miesięcznik J. L. s. 541-542
"Woprosy Istorii" (Zagadnienia historii), miesięcznik wydawany przez Instytut Historii Akad. Nauk Z.S.R.R., red. odp. W. P. Wołgin J. L. s. 542-544
"Izwiestija Akademii Nauk Z.S.R.R.", Oddielenije Ekonomiki i Prawa (Wiadomości A.N. Z.S.R.R. Dział ekonomiki i prawa) (oddzielne numery) J. L. s. 544
"Izwiestija Akademii Nauk Z.S.R.R. Seria Istorii i Fiłosofii" (Wiadomości A.N. Z.S.R.R. Seria historyczna i filozoficzna), red. odp. Akad. W. P. Wołgin J. L. s. 544-545
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Cahiers Internationaux de Sociologie", z. 1-2, t. 1, Paris 1946 : [recenzja] J. L. s. 570-573
    Zacytuj
  • Udostępnij
Notatki o socjologii w prasie polskiej A. K. J. L. s. 620-621
Z działalności ośrodków nauk społecznych zagranicą : Związek Radziecki J. L. s. 623-634
Socjologia we Francji A. K. J. L. s. 650-651
"Bolszewik" J. L. s. 793-806
"Sowietskaja Etnografija" J. L. s. 806-809
"Wiestnik Akademii Nauk S.S.S.R." J. L. s. 809-812
"Mirowoje Choziajstwo i Mirowaja Politika" J. L. s. 812-814
"Woprosy Ekonomiki" (Zagadnienia ekonomiki), wyd.Instytut Ekonomiki A.N. Z.S.R.R., miesięcznik, główny redaktor - K. W. Ostrowitianow J. L. s. 815-816
"Płanowoje Choziajstwo" J. L. s. 816
"Izwiestja Akadiemii Nauk S.S.S.R.", Oddielenije Ekonomiki i Prawa J. L. s. 816-817
"Woprosy Istorii" J. L. s. 817-818
"Izwiestija Akademii Nauk S.S.S.R.", Sierija Istorii i Fiłosofii J. L. s. 818-819
"Sowietskaja Pedagogika", organ Akademii Nauk Pedagogicznych R.S.F.S.R., wychodzi od 12 lat, miesięcznik, red. I. A. Karpow, 1948 r. J. L. s. 819-820
"Cahier Internationaux de Sociologie", t. 2, 1947 : [recenzja] J. L. s. 838-841