Znaleziono 1 artykuł

Janina Labocha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język i styl bajki ludowej : na przykładzie tekstu gwarowego "O dwóch siostrach" Janina Labocha s. 142-151