Znaleziono 4 artykuły

Renate Lachmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza Renate Lachmann Jan Balbierz (tłum.) Piotr Lachmann (tłum.) s. 103-119
Płaszczyzny pojęcia intertekstualności Renate Lachmann Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 209-215
"Kalligraphie, Arabeske, Phantasma : zur Semantik der Schrift in Prosatexten des 19 Jahrhunderts = Kaligrafia, arabeska, fantazma : przyczynek do semantyki pisma w XIX-wiecznych tekstach prozatorskich", Renate Lachmann, [w:] „Poetica”, H. 3 Kazimierz Bartoszyński Renate Lachmann (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Retoryka a kontekst kulturowy Renate Lachmann Włodzimierz Bialik (tłum.) s. 257-273