Znaleziono 5 artykułów

Łukasz Lamża

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy naprawdę ,,bezwolny świat"? : Kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs - Is It Really = "The World Without Free Will"? : The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim F. Shariff and Kathleen D. Vohs’s Text Łukasz Jach Łukasz Lamża s. 75-89
Dlaczego jest mnóstwo rzeczy raczej niż prawie nic? – „słabe pytanie Leibniza” łukasz Lamża s. 91-127
Historia niczego Michał Heller Janusz Mączka John D. Barrow (aut. dzieła rec.) łukasz Lamża (tłum.) s. 139-143
O podglądaniu fizyków przy pracy (nad kwantowaniem grawitacji) Łukasz Lamża Wojciech P. Grygiel (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Ewolucyjna biografia człowieka Monika Gwardiak R. Dunbar (aut. dzieła rec.) Łukasz Lamża (tłum.) s. 227-244