Znaleziono 2 artykuły

Beata Langer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
II Konferencja Naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 roku Sabina Kwiecień Beata Langer s. 83-86
"Jan Muszkowski : ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora", Łódź, 13-14 maja 2013 roku Sabina Kwiecień Beata Langer s. 92-95