Znaleziono 15 artykułów

Hugolin Langkammer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekspiacyjna śmierć Jezusa w najstarszych formułach wiary Hugolin Langkammer s. 19-30
Credo pierwotnych Kościołów : najstarsze chrystologiczne wyznanie wiary Hugolin Langkammer s. 43-49
Uczniowie, grupa dwunastu, apostołowie Hugolin Langkammer s. 67-84
"Metodologia Nowego Testamentu", Hugolin Langkammer, Opole 1991 : [recenzja] Henryk Lempa Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Der Brief an die Hebräer", Franz Joseph Schierse, Leipzig 1967 : [recenzja] Hugolin Langkammer Franz Joseph Schierse (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Naherwartungen : Tradition und Redaktion in Mk 13", Rudolf Pesch, Düsseldorf 1968 : [recenzja] Hugolin Langkammer Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej", Hugolin Langkammer, Wrocław 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Obraz Jezusa Chrystusa w świetle NT : przyczynek do chrystologii analogicznej NT", Hugolin Langkammer, Rzeszów 2009 : [recenzja] Jan Flis Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Różańcowe tajemnice światła : List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” Ojca Świętego Jana Pawia II do biskupów; duchowieństwa i wiernych „O Różańcu Świętym”", Hugolin Langkammer, Lublin 2003 : [recenzja] Mariusz Rosik Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Teologia Nowego Testamentu", część pierwsza, "Ewangelie - Dzieje Apostolskie - Listy Katolickie - Apokalipsa - Jezus Chrystus wczoraj-dziś-na wieki", część druga, "Paweł - List do Hebrajczyków : Ex Deo-per Christum (in Christo)-ad Deum", Hugolin Langkammer, Wrocław 1984 : [recenzja] Hugolin Langkammer Jan Łach s. 247-259
"Apostoł Paweł i jego dzieło", Hugolin Langkammer, Opole 2001 : [recenzja] Józef Kozyra Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Ewangelia według św. Marka : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Hugolin Langkammer, Poznań 1977 : [recenzja] Jan Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Teologia Starego Testamentu", Hugolin Langkammer, Rzeszów 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 387-390
"Życie człowieka w świetle Biblii : antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu", Hugolin Langkammer, Rzeszów 2004 : [recenzja] Józef Błażej Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Apostoł Paweł i jego dzieło", Hugolin Langkammer, Opole 2001 : [recenzja] Józef Kozyra Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 542-544