Znaleziono 1 artykuł

Bohdan Lapis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku)", Bohdan Lapis, Poznań 1977 : [recenzja] Roman Michałowski Bohdan Lapis (aut. dzieła rec.) s. 127-131