Znaleziono 7 artykułów

Janina Lasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocalenie i negacja : epika poetycka Waltera Scotta i George'a Gordona Byrona Janina Lasecka s. 55-95
Od apologii mocy do apologii patriotyzmu : postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej Janina Lasecka s. 97-127
"A step - koń - Kozak - ciemność - jedna dzika dusza " : Ukraina w powieści poetyckiej Janina Lasecka s. 191-237
Z dziejów motywu zemsty w polskiej poezji romantycznej Janina Kwaśniakowa Janina Lasecka s. 229-258
Nowi członkowie honorowi Towarzystwa Janina Lasecka s. 229-238
">>A step-koń-kozak-ciemność-jedna dzika dusza<<. Ukraina w powieści poetyckiej", Janina Lasecka, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Janina Lasecka (aut. dzieła rec.) s. 300
"Od apologii mody do apologii patriotyzmu. Postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej", Janina Lasecka, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Janina Lasecka (aut. dzieła rec.) s. 378