Znaleziono 1 artykuł

Switłana Laskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego” w sowieckich organach WUCzK–GPU–OGPU w latach 1918–1934 Switłana Laskowska s. 71-93