Znaleziono 3 artykuły

Łukasz Laskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klęska Heliodora według Drugiej Księgi Machabejskiej a przybytek Miki w interpretacji Pseudo-Filona Łukasz Laskowski s. 133-143
"Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii...", Łukasz Laskowski, Lublin 2010 : [recenzja] Antoni Tronina Łukasz Laskowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Niektóre aspekty polemiki Septuaginty z kultami misteryjnymi Łukasz Laskowski s. 334-354