Znaleziono 3 artykuły

Michał Lasota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialnośc sędziego za wykroczenia Anna Korzeniewska-Lasota Michał Lasota s. 275-287
Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 405-411
Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych Michał Lasota Adam Zienkiewicz s. 423-432