Znaleziono 1 artykuł

Sylwia Lasota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej Sylwia Lasota Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Mariusz Sołtysik s. 361-376