Znaleziono 1 artykuł

Teresa Latour

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG Teresa Latour Karolina Smętkiewicz s. 79-93