Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Leśniak-Johann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demograficzne uwarunkowania popytu turystycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego Małgorzata Leśniak-Johann s. 57-71
Planowanie turystyczne według zasad rozwoju zrównoważonego na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy Małgorzata Leśniak-Johann s. 621-632