Znaleziono 1 artykuł

Patrycja Anna Leśniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wartość życia a wychowanie w 20. rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II >>Evangelium vitae<<” (Lublin, 25 marca 2015 r.) Patrycja Anna Leśniak s. 315-319