Znaleziono 2 artykuły

Władysław Leśniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieśń żołnierza Adama Mickiewicza", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Aleksander Fredro w kampanii 1812 roku. (Materiały do kalendarium)", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 178