Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Leśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regional Conference of the International Geographical Union Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future Kioto, 4–9 sierpnia 2013 r Katarzyna Leśniewska s. 321-322
IV EUGEO Congress Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change Rzym, 5–7 września 2013 r Katarzyna Leśniewska s. 322-324
Powołanie Komisji Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego Katarzyna Leśniewska s. 359-360
The 14th International ‘Lodz’ Conference on Political "Geography and IGU CPG Workshop Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage", Łopuszna, 15–17 sierpnia 2014 r. Katarzyna Leśniewska s. 372-373
International Geographical Union Regional Conference "Changes – Challenges – Responsibility", Kraków, 18–22 sierpnia 2014 r. Katarzyna Leśniewska s. 373-375