Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Leśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność chrześcijan w oficjalnych wypowiedziach Kościoła prawosławnego Krzysztof Leśniewski s. 21-37
Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego Krzysztof Leśniewski s. 33-42
W poszukiwaniu otwartej duchowości chrześcijańskiej : (perspektywa prawosławna) Krzysztof Leśniewski s. 53-73
Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich Świętych? Teologiczna analiza "Żywotów Świętych" św. Dymitra Rostowskiego Krzysztof Leśniewski s. 69-77
Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych Krzysztof Leśniewski s. 71-95
Trójca Święta w teologicznej refleksji Jürgena Moltmanna Krzysztof Leśniewski s. 195-207
<<„Nie potrzebują lekarza zdrowi”… Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka>>, Krzysztof Leśniewski, Lublin 2006 : [recenzja] Jarosław M. Popławski Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Krzysztof Leśniewski, Jadwiga Leśniewska (red.), Lublin 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jadwiga Leśniewska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Nie potrzebują lekarza zdrowi.... Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka", Krzysztof Leśniewski, Lublin 2006 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 287-292